PPC - reklamní kampaně za proklik

PPC je z anglického pay per click (placení za klik), to znamená, že  platíte za proklik , ne za zobrazení reklamy. Největší reklamní systémy u nás poskytují AdWords (google.com), Sklik (seznam.cz), Etarget.

PPC kampaň

Kde a kdy se budou reklamy zobrazovat?

Vaše reklama se bude zobrazovat dle zadaných klíčových slov do vyhledávače, nebo v reklamní síti. Reklamní síť jsou weby, které spolupracují s reklamním systémem. Weby v reklamní síti lze volit dle zaměření kampaně, např. auto-moto nebo potraviny atd.. Další nastavení  reklamy je například dle geografické oblasti, cílení podle jazyka nebo dle času (např. odpoledne).

Správa a cíl PPC kampaně

Nabízím pro Vás profesionální zavedení a vedení PPC kampaně s důrazem na  splnění cílů pro zisk  na webu. Splnění cíle může být pohyb na vašich stránkách jako vyplnění formuláře a odeslání objednávky nebo nákup zboží v e-shopu. Cílem vedení kampaně je  získat co nejvíce cílů za nejméně peněz .

Co obsahuje má práce ve správě PPC kampaně

1.  Zavedení vašeho účtu : návrh struktury kampaně, výběr vhodných klíčových slov, návrh textů reklam, odhad provozu a ceny za kampaň, zavedení kampaně do provozu.

2.  Sledování a údržba kampaně : vyhodnocení cílů a úprava kampaně, export přehledu kampaně, konzultace s klientem.

3.  S ledování návštěv webu pro Remarketing v reklamní síti  ( např. znovu připomenutí produktu pokud zákazník nedokončil objednávku).

4. Budete mít přístup k účtu reklamního systému.

Cena za správu PPC kampaně

Cena se rozděluje do dvou částí, a to za  zavedení kampaně  (jednorázová platba) a za  vedení kampaně  (paušální platba). Vedení kampaně je v měsíčním paušále, např. 3 hodiny měsíčně na správu PPC. Měsíční paušál doporučím dle rozsahu kampaně.